DE SCHAPENTEELT IN EUROPA

Gewoon even om je heen kijken en je ziet het al: onze Europese landschappen zijn van een onbetaalbare rijkdom, die gaat van uitgestrekte grasvlakten en malse weiden tot midden- en hooggebergte met de bijbehorende valleien... Voor de landbouw echter zijn die terreinen economisch niet zonder meer even waardevol, aangezien ze niet allemaal even geschikt zijn om bewerkt te worden.

Gewoon even om je heen kijken en je ziet het al: onze Europese landschappen zijn van een onbetaalbare rijkdom, die gaat van uitgestrekte grasvlakten en malse weiden tot midden- en hooggebergte met de bijbehorende valleien... Voor de landbouw echter zijn die terreinen economisch niet zonder meer even waardevol, aangezien ze niet allemaal even geschikt zijn om bewerkt te worden.

De schapenteelt, net door het begrazen van onvruchtbare gronden, heeft een invloed op drie nauw met elkaar verbonden aspecten: milieu, economie en de sociale dimensie.

HET LANDSCHAP WORDT ER BETER VAN!


Een schapenboer die zich vestigt in gebieden waar andere landbouwactiviteiten geen optie zijn, draagt met zijn teelt bij tot het in stand houden van landschappen die anders onproductief braakland worden. En hij bevordert de voedselautonomie van zijn dieren.

EEN POSITIEVE BIJDRAGE TOT DE BIODIVERSITEIT!


Schapen die op grasland gehoed worden beperken hun maaltijd tot bepaalde grassoorten, naargelang van hun voorkeuren. Het gevolg daarvan is dat heel veel plantensoorten zich kunnen ontwikkelen en die diversiteit vertaalt zich ook weer in voedsel en woongelegenheid voor allerhande diersoorten.

EEN TROEF VOOR DE LEVENSVATBAARHEID VAN HET PLATTELAND!


Dankzij de schapenteelt en de werkgelegenheid die gepaard gaat met de activiteit in de brede zin kunnen zich in dergelijke gebieden een hele economie en een sociaal weefsel handhaven. Om maar te zwijgen over de gastronomische aantrekkingskracht en het toeristische potentieel die er vaak mee gepaard gaan.

 

Klik hier voor meer informatie